Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Til medlemmer i Alta Svømmeklubb

Sakliste for ekstraordinært årsmøte i Alta Svømmeklubb

Styret viser til innkalling til ekstraordinært årsmøte av 12. mars 2017 via vår hjemmeside www.altask.no og facebooksiden @altasvommeklubb

Ekstraordinært årsmøtet avholdes den 28.03.17 kl. 20:00 på Thon Hotel Alta

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Foreta følgende valg:

  1. 10.1  Styreleder

  2. 10.2  Varamedlem til styret

  3. 10.3  Revisor

  4. 10.4  Valgkomitemedlem

Med vennlig hilsen
styret i Alta Svømmeklubb

Alta 12.03.17 

Arctic Winter Swim

Denne helga er store og små fra Alta Svømmeklubb i Karasjok på svømmestevne. Det er et stort stevne med svært mange deltakere fra både Finnmark, Troms, Trondheim, Finland og Russland! Her er et bilde av våre flotte rekrutter.

Rekrutter Arctic Winter Swim 2017

Årsberetning med vedlegg

Mandag 27. februar kl. 20.00 er det årsmøte i Alta Svømmeklubb på Thon Hotel Alta.
Alle medlemmer som har betalt kontigent kan møte på årsmøtet. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for utøvere under 15 år.

Vi håper at så mange som mulig av våre trenere, utøvere, foreldre og andre ressurspersoner i Alta Svømmeklubb stiller opp på årsmøtet!

Nedenfor finner du lenker til årsberetning med vedlegg:

Saksliste_og_beretning_arsmøte_2016_1.pdf
Driftsresultat_31.12.16.pdf
Balanse_31.12.16.pdf

Årsmøte 27. februar

Mandag 27. februar kl. 20.00 er det årsmøte i Alta Svømmeklubb. Alle medlemmer er stemmeberettiget og kan møte på årsmøtet. Eventuelle saker til årsmøte må meldes inn skriftlig på mail til post@altask.no senest innen 13. februar.

Årsmøtebilde

Svømming er viktig å lære seg! Oppstart nye kurs 16. januar

Mandag 16. januar fra kl. 17.30 er det oppstart av nye kurs med Norges Svømmeskole! Håper du/ditt barn vil delta! Påmelding gjøres på www.tryggivann.no.

Alta Svømmeklubb følger Norges Svømmeskoles mal for svømmeopplæring. Planen er basert på solid pedagogikk/metodikk, og tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet.

IMG 0291

Flere artikler …