Innkalling til årsmøte 2019

Til medlemmer i Alta Svømmeklubb ​​​

Innkalling til årsmøte

Årsmøtet avholdes den 20.mars kl. 18:00 på Alta Videregående Skole.
Sakliste og saksdokumenter sendes ut i forkant av møtet, innen 6.mars.

I tillegg til standard årsmøtesaker skal det tas stilling til styrets anbefaling om sammenslåing av Alta svømmeklubb og Nordlysbyen Svømme- og Triatlonklubb. En slik beslutning krever 2/3 flertall blant medlemmene i begge klubbene. Det er dermed ønskelig at medlemmer som ikke selv kan møte på årsmøtet sender fullmakter til styret i forkant med hva de ønsker å stemme.

Medlemskap for inneværende sesong må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet. Innbetalingsinfo om dette kommer veldig snart.

 

Med vennlig hilsen
Styret i Alta Svømmeklubb

Alta 13.01.18