Årsmøte 18.mars

Alta Svømmeklubb innkaller til Årsmøte 2020

Tid: 18.mars 2020 kl 19:00

Sted: Thon Hotell Alta

Innkalte: Alle medlemmer i Alta SK registrert i Klubbadmin som har betalt medlemskontingent 2020

 

Sakliste:

1) Godkjenne fremmøtte representanter

2) Godkjenne innkalling og sakliste

3) Velge ordstyrer, referent, og to representanter til å skrive under protokollen.

4) Årsberetning

5) Regnskap 2019

6) Ny Lov norm

7) Innkomne forslag og saker  (frist for innsending 10.mars til post@altask.no)

8) Budsjett 2020

9) Valg:

  1. a) Leder og Nestleder
  2. b) styremedlemmer og varamedlemmer
  3. c) To revisorer
  4. d) Representanter til kretsting, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter
  5. e) Valgkomité med leder og medlem og ett varamedlem.

 

Styret og sportslig leder jobber fortsatt med sakspapirene, håper å få de klare i løpet av førstkommende helg.

 

Vel møtt!

 

Hilsen Styret