Nytt styre i gang med plan for høsten

Nytt styre ble valgt på vårt utsatte årsmøte i mai. Ny styreleder er Odd Børre Jensen, og med seg i styret har han Lise Amundsen, Raimond Olsen, Åsmund Strøm Fredriksen, Gøril Figenschou og ungdomsrepresentant Marius Lille. Varamedlem er Veronica Jessen.

Svømmerne våre har endelig fått lov til å begynne å trene litt igjen i basseng. De er i Talvik 2 ganger i uka inntil Nordlysbadet åpner rundt 1.august. Gjett om vi gleder oss til det! Terminlisten vil bli lagt ut så snart styret har godkjent den.

Det nye styret har jobbet med å få på plass sportslig ledelse og trenere for høsten. Sportslig leder blir Åsmund Strøm Fredriksen.

Avtalen med Vannglede og barnesvømmingen noe usikker da partene ikke har blitt enige om betingelsene for neste periode. Vi beklager dette, og jobber videre for at vi skal kunne tilby et godt opplæringstilbud for barn fra høsten av.

 

Fra Årsmøtet 14.mai