Alta SK gjennomfører nå årets dugnad og selger dopapir til kr 350 pr sekk. Når du kjøper hos oss kjører vi sekkene med 48 ruller i helt hjem til deg også. Hvis du kjenner noen som er aktive i svømmeklubben er det bare å ta kontakt med dem for å kjøpe en sekk eller to og samtidig støtte klubben vår. Hvis ikke kan dere ta kontakt med Odd Børre på telefon 482 64 602, eller Gøril Figenschou på telefon 907 69 298.

Nå er endelig opplegget vårt klar for høstens svømmekurs for barn 6-12 år. Kursene holdes i Nordlysbadet på torsdager fra kl 18:00-18:30 og 18:30 til 19:00.

Kursene følger Norges Svømmeforbund sin plan for opplæring. Påmelding og mer info om de ulike nivåene på kursene finner du på tryggivann.no.

Kursansvarlig for Alta Svømmeklubb er Merete Kvernmo, og med seg har hun dyktige instruktører i noen av de beste svømmerne vi har i klubben i Thea, Sabrina, Frida og Siiri.

Velkommen til svømmekurs!

Nytt styre ble valgt på vårt utsatte årsmøte i mai. Ny styreleder er Odd Børre Jensen, og med seg i styret har han Lise Amundsen, Raimond Olsen, Åsmund Strøm Fredriksen, Gøril Figenschou og ungdomsrepresentant Marius Lille. Varamedlem er Veronica Jessen.

Svømmerne våre har endelig fått lov til å begynne å trene litt igjen i basseng. De er i Talvik 2 ganger i uka inntil Nordlysbadet åpner rundt 1.august. Gjett om vi gleder oss til det! Terminlisten vil bli lagt ut så snart styret har godkjent den.

Det nye styret har jobbet med å få på plass sportslig ledelse og trenere for høsten. Sportslig leder blir Åsmund Strøm Fredriksen.

Avtalen med Vannglede og barnesvømmingen noe usikker da partene ikke har blitt enige om betingelsene for neste periode. Vi beklager dette, og jobber videre for at vi skal kunne tilby et godt opplæringstilbud for barn fra høsten av.

 

Fra Årsmøtet 14.mai

 

Alta Svømmeklubb innkaller til Årsmøte 2020

Tid: 18.mars 2020 kl 19:00

Sted: Thon Hotell Alta

Innkalte: Alle medlemmer i Alta SK registrert i Klubbadmin som har betalt medlemskontingent 2020

 

Sakliste:

1) Godkjenne fremmøtte representanter

2) Godkjenne innkalling og sakliste

3) Velge ordstyrer, referent, og to representanter til å skrive under protokollen.

4) Årsberetning

5) Regnskap 2019

6) Ny Lov norm

7) Innkomne forslag og saker  (frist for innsending 10.mars til post@altask.no)

8) Budsjett 2020

9) Valg:

  1. a) Leder og Nestleder
  2. b) styremedlemmer og varamedlemmer
  3. c) To revisorer
  4. d) Representanter til kretsting, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter
  5. e) Valgkomité med leder og medlem og ett varamedlem.

 

Styret og sportslig leder jobber fortsatt med sakspapirene, håper å få de klare i løpet av førstkommende helg.

 

Vel møtt!

 

Hilsen Styret

 

Det er med stor sorg og fortvilelse vi har mottatt nyheten om at Kent Ove Josefsen har gått bort.

Kent Ove har vært svømmetrener og en kjemperessurs for Alta Svømmeklubb i nesten 20 år.

Begravelsen er i Nordlyskatedralen i Alta onsdag 22.januar kl 12:00.

Vi takker han for innsatsen og hans unike evner som trener, motivator og medmenneske.

Vi begynner nå den tunge prosessen med å legge plan for treningene til våre partier uten Kent Ove på laget.