Terminliste for våren 2022:  Terminliste-vår-2022

Terminlisten finner dere også i Spond. 

Ulike typer stevner:

Rekruttstevne
Rekruttstevner er stevner hvor de nyeste svømmerne kan få stevne erfaring.
Utøverne kan delta på rekruttstevner utenfor Alta fra det året de fyller 8 år. Utøvere i alderen 6 og 7 år kan kun delta på arrangementer i egen klubb som for eksempel klubbkvelder og sommerstevnet.
a) Utøvere kan delta fra det året de fyller 6 år
b) Utøvere i alderen 6 og 7 år kan kun delta på arrangementer i egen klubb og
fortrinnsvis for klubbens egne utøvere.
c) Utøvere under 9 år kan bare delta i konkurranser på klubbplan og i
lokalmiljøet. Det kan settes opp en deltagerliste, men resultatene skal ikke
være med.
d) Det skal være lik premiering til alle deltagere.

Rammene er som ved approberte stevner med dommere og tidtaking, men ingen disking eller rangering og alle får deltakerpremie. Svømmeren kan selv velge om de vil stupe, hoppe eller starte i vannet. Ved å delta på stevner får svømmerne bedre forståelse for det de gjør på treningene og hvorfor det er viktig å lære riktig teknikk i de ulike øvelsene – i tillegg til gleden ved å mestre det. De aller fleste er med på rekruttstevner til de er trygge nok til å delta på approberte stevner. Rekruttsvømmerne bør ha med seg voksne eller i alle fall ha noen på stevner som har ansvaret for dem.
Approberte stevner
Approberte stevner omfatter:
1. Kretsstevner. Lokale stevner. Aldersgrense 9 år og eldre
2. Landsdels og nasjonale stevner. Aldersgrense 11 år og eldre.
3. Nasjonale stevner med internasjonal deltakelse i Norge, Norden og
Barentsregionen. Aldersgrense 11 år og eldre. Deltagelse i internasjonale
konkurranser utover dette område er aldersgrensen 13 år og eldre.
4. Internasjonale stevner som står på den internasjonale terminlisten etter søknad fra
NSF. Aldersgrensen 13 år og eldre.
5. Landsdelsårsklassemønstring. Aldersgrense 11-16 år.
6. Tripp – trapp Landsfinalen. Aldersklasse 11–16 år.
7. Årsklassemesterskap. Aldersgrense 13-16 år.
8. Mesterskap. Aldersgrense 13 år og eldre. Ref. avsnitt IV Mesterskapsbestemmelser

Approberte stevner er svømmestevner arrangert etter Norges Svømmeforbunds regler hvor det er rangering, premiering til de beste og man kan diskes dersom man gjør feil. Man kan delta på approberte stevner fra det året man fyller 9 år.
På slike stevner blir man disket hvis man ikke svømmer i henhold til reglene. Er man gammel nok til å delta på approberte stevner, vil man også kunne bli diskvalifisert. Resultatlisten vil være alfabetisk for deltakere som er 9-10 år. I landsdels- og nasjonale stevner kan man delta fra det året man fyller 11 år, mens man kan delta i stevner med kvalifiseringskrav fra det året man fyller 13 år så sant man har klart kvalifiseringskravet.
Disking er det som skremmer mange, men det betyr bare at de ikke får registrert den tiden de svømmer på denne gangen fordi de har tjuvstartet eller gjort noe annet feil i forhold til svømme arten det konkurreres i. Svømmere stoppes ikke underveis dersom de diskes i en øvelse, det blir gitt beskjed etterpå med forklaring for hvorfor. Som i all idrett må man betale lisens for å være forsikret ved deltakelse på approberte stevner.

Lisens
Hvorfor lisens?
NSFs medlemsklubber har vedtatt på svømmetinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser i NSF må ha gyldig startlisens (NSF lover og regler – L 15). Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (10-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen, og derfor er denne lisensen rimeligere enn grunnlisens og utvidet lisens).

Hvem skal betale lisens?
De som skal delta på approberte stevner/konkurranser må betale lisens (jfr L 15), men også øvrige utøvere i klubbene over 12 år kan løse lisens og dermed bli forsikret (utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen).
Priser 2019
Pris for startlisens svømmeidretter 2019 er som følger (uendret fra 2018):
Kr 350,- for Startlisens svømmeidretter 9-12 år 2019 (utøvere født fra og med 2007 – til og med 2010)
Kr 750,- for Startlisens svømmeidretter 2019 (utøvere født 2006 og tidligere

For mer informasjon om lisens:

For å kunne melde på stevner i Alta svømmeklubb må lisensen være betalt, ta kontakt med lisensansvarlig Veronica Bye Jessen dersom dere lurer på noe.

Påmelding til stevner:
Påmelding til stevner vil skje gjennom skjema på nett, link til denne legges ut på facebook. Påmelding gir svømmeklubben bindende kostnader, så ved avmelding etter fristen vil dere faktureres egenandel.

Krav for å delta på stevner:
Terminlista sier noe om hvilke krav hver svømmer må oppfylle for å delta på ulike stevnene. Det er ulike krav til ulike typer stevner. Sjekk terminlista nærmere.
https://altask.no/terminliste/. Terminlisten er også lagt ut på facebook og SPOND.