Alta Svømmeklubb     Halvårsplan, høst 2020

August  
Treningsleir
Stevner
Klubbcup

 

September
Treningsleir
Stevne
Klubbcup

 

Oktober  
Treningsleir
Stevner
Klubbcup

 

November  
Treningsleir
Stevner  
Klubbcup

 

Desember  
Treningsleir
Stevner
Klubbcup