Våre treningsnivåer:

Elite/A-parti: som regel utøvere 13 år og eldre. Har krav til nasjonale konkurranser som NM, Nordsjøstevnet eller Bergen Swim festival. Treningssamlinger og/eller nasjonale konkurranser skjer hvert halvår. Utøveren kan sette egne mål og vet hva som skal til for å nå de. Idretten på dette nivået er dyrt for en klubb og det stilles derfor store krav til utøver om treningsoppmøte. Med færre treninger enn fem ganger per uke må utøver betale deltagelse utenfor landsdelen selv.

LÅMØ/B-parti: som regel utøvere 11-15 år. Utøveren er kvalifisert eller kommer til å kvalifisere seg til inneværende sesongs LÅMØ – landsdelsårsklassemønstring. 3-4 svømmetreninger i uka er et minimum og man begynner å sette kortsiktige og langsiktige mål sammen med trener. Morgentrening blir en naturlig del av utøverens treningsuke. Alle svømmearter beherskes uten å bli diskvalifisert. 1-2 ganger i året får man reise på stevner eller samlinger utenfor landsdelen. LÅMØ-partiet trener sammen med elite og får det samme treningstilbudet.

Medley/C-parti: som regel utøvere 9-13 år. Utøveren er i stand til å trene serier i rygg- og crawlsvømming, mens bryst og butterfly læres. Utøveren er approbert eller kan bli approbert i det nærmeste. På partiet lærer man å trene for å trene og fokus/tilstedeværelse er noe som skiller en utøver på dette partiet i forhold til Rekrutt. 2 svømmetreninger i uka ansees som et minimum for å oppnå ønsket forbedring. Det skal fortsatt være en del lek blandet inn i treningene. Det er tilbud om tre faste treninger i uka, men med lengre varighet enn på Rekrutt.

Rekrutt/D-parti: som regel utøvere 7-11 år. Utøveren er svømmedyktig og skal lære seg å svømme lengre serier i crawl og rygg. Bryst og butterfly introduseres. Lekbasert trening er en viktig del av utviklingen. Vann er et fremmed element og det er derfor ønskelig at utøveren er to ganger per uke for god framgang. Det er normalt tilbud om tre faste treninger i uka.

Treningstider høsten 2021 

På spond finner dere treningstidene og hvem som er trener.

Treningstider svømmeklubben:

D gruppa (rekrutt):
Mandag 17-18 (Karen/foreldrehjelp/Sabrina og Oda)
Torsdag 17-18 (Preben og Frida)

C Gruppa (Medley):
Mandag 17-18: Preben og Tom Eirik
Onsdag 18-19: Preben
Torsdag 17-18: Bård Anders
Lørdag 09-10.30 varierende: Åsmund

A/B (Elite/LÅMØ) – treningsplan ligger i Spond:
Mandag 18-20: Tom Eirik
Tirsdag 16-17.30: Clement
Onsdag 06-08: Karl Andre + Åsmund
Onsdag 16-18: Jørn
Fredag 06-08: Karl Andre
Fredag 16.00-18.00: Åsmund
Lørdag 08.30-11:  Åsmund