Alta Svømmeklubb skal være den største svømmeklubben i Finnmark, og den skal bidra til at svømming blir den mest fremgangsrike idretten i fylket. Klubben skal gi interesserte barn og unge et best mulig tilbud om kurs, trening og konkurranser.