Alta Svømmeklubb skal bidra til at flest mulig barn og unge skal mestre svømming, og gi interesserte barn og unge et best mulig tilbud om kurs, trening og konkurranser. Ved å skape et trygt og godt klubbmiljø ønsker vi å skape en attraktiv klubb for flest mulig lengst mulig. Gjennom stor bredde og sterkt svømmemiljø skal klubben også utvikle talenter og satse på de som vil nå toppnivåer i svømming og triatlon.